Všeobecné obchodné podmienky

 1. Kto sme a čo robíme?

Sme internetový obchod, ktorý predáva elektroniku, tovar do domácnosti, kozmetické doplnky a veľa ďalšieho tovaru. V týchto obchodných podmienkach vás informujeme o tom, ako funguje náš obchod www.euroelectronics.sk, ako sa tovar objednáva a platí alebo kam sa môžete obrátiť v prípade reklamácie či akýchkoľvek nejasností.

1.1. Predávajúcim je spoločnosť Euroelectronics.eu Sp. z oo Sp. k. so sídlom v Poľsku, IČO: 369459764, so sídlom Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Poľsko (ďalej len "my"), ktorá prostredníctvom svojho e-shopu umiestneného na webových stránkach www.euroelectronics.sk (ďalej len "webové stránky") predáva a inzeruje svoj tovar, ktoré si jeho zákazníci, ktorými sú podnikatelia aj spotrebitelia (ďalej len "vy") môžu prostredníctvom webových stránok objednať a uzavrieť kúpnu zmluvu.

1.2. Pokiaľ u nás nenakupujete na firmu (v rámci objednávky neuvádzate IČO), ste v úlohe spotrebiteľa. České zákony vám tým dávajú určité osobitné práva, o ktorých si prečítate ďalej v týchto obchodných podmienkach.

1.3. Cieľom tohto dokumentu, obchodných podmienok, je vysvetliť vám, aké máme vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi nami prostredníctvom webových stránok, a informovať vás o nich. Okrem týchto podmienok sa tiež v našom vzťahu riadime českými zákonmi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ak ste spotrebiteľ. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4. Všetky informácie, ktoré nám oznámite, sú dôverné a bude s nimi tak zaobchádzať. Spracovávame tiež niektoré vaše osobné údaje. O tom, prečo tak robíme a ako ich chránime, sa môžete dočítať tu.

1.5. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Euroelectronics.eu Sp. z oo Sp. k.Korfantego 742-600 Tarnowskie Go ryPolskopodpora@euroelectronics.eu +420 483519910

 1. Užívateľský účet

Na našich webových stránkach si môžete založiť svoj užívateľský účet. Registráciou získate rôzne výhody alebo si jeho prostredníctvom môžete spravovať svoje objednávky, pozrieť sa na minulé objednávky a všetko mať k dispozícii prehľadne na jednom mieste.

2.1. Z vášho používateľského účtu môžete vykonať objednávku, užívateľský účet ale nie je pre vytvorenie objednávky nutný. Objednávku môžete vykonať aj bez registrácie.

2.2. Pri registrácii a zakladaní používateľského účtu ste povinní uvádzať všetky údaje správne a pravdivo a pri akejkoľvek zmene ich musíte aktualizovať. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.

2.3. Aby sa vám do používateľského účtu nikto nedostal, je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Tieto údaje a celý užívateľský účet si prosím nechajte len pre seba.

2.4. Naše webové stránky spoločne s používateľskými účtami nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na ich nutnú údržbu (hardvér, softvér).

3. Objednanie tovaru

Tu nájdete informácie, ktoré sa týkajú vášho nákupu a objednávky tovaru.

3.1. Aj keď webové stránky obsahujú všetky informácie o tovare, ktoré k nákupu potrebujete, môžeme spolu uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok, ktoré si dohodneme individuálne.

3.2. Všetko, čo je na webových stránkach vystavené, je predovšetkým informatívneho charakteru a nie sme povinní ohľadom tohto tovaru uzavrieť zmluvu.

3.3. Náš tovar si môžete zaobstarať na webových stránkach prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje najmä detailné informácie o tovare, kúpnej cene, o tom, ako kúpnu cenu zaplatiť alebo akým spôsobom vám tovar dodáme, Na základe takýchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej len "Objednávka").

3.4. Potom, čo obdržíme Objednávku, vám potvrdíme jej prijatie prostredníctvom e-mailu. Kúpnu zmluvu sme uzavreli okamihom doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky. Ak bude vaša Objednávka neobvyklá, môžeme vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste Objednávku dodatočne potvrdili. V takom prípade bude kúpna zmluva uzatvorená, akonáhle obdržíme toto potvrdenie.

3.5. Je nutné, aby ste v Objednávke uvádzali pravdivé a úplné informácie. V prípade, keď oznámite alebo uvediete nepravdivé alebo neúplné informácie, nezodpovedáme za prípadné škody tým spôsobené.

3.6. Náklady, ktoré vám vzniknú vďaka komunikácii s nami na diaľku, ako napríklad náklady na telefón, si hradíte sami a nijako sa nelíši od základnej sadzby vášho operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.

 1. Platobné podmienky

  V tejto časti si môžete prečítať, ako nám môžete za tovar zaplatiť.

  4.1. U tovaru je vždy uvedená presná kúpna cena. Sme platcami DPH, a kúpna cena je tak uvedená vrátane DPH aj všetkých ďalších daní a poplatkov. Ak by došlo k zjavnej chybe v uvedenej kúpnej cene (napr. Tovar, ktorý predávame za menej ako 10% ceny obvyklej), nie sme povinní tovar za takto očividne chybne uvedenú kúpnu cenu dodať, a v prípade, keď už medzi nami bola uzavretá kúpna zmluva s takto chybnou kúpnou cenou, sme oprávnení od nej odstúpiť.

  4.2. Na našich Webových stránkach nemožno uplatňovať viac ako jeden zľavový kupón na jednu Objednávku.

  4.3. Prípadné zľavy môže byť možné vzájomne kombinovať, vždy ale záleží na konkrétnej zľavovej akcii. Informácie týkajúce sa možnosti, alebo nemožnosť uplatnenie viac zliav naraz bude uvedená na Webovej stránke pri jednotlivých zľavových akcií.

  4.4. Cenu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru nájdete tu.

  4.5. Ak budete platiť bankovým prevodom, prosíme vás o uhradení kúpnej ceny spolu s uvedením správneho variabilného symbolu platby, čo je číslo Objednávky. Ak variabilný symbol nezadáte, nemusí byť platba spárovaná s Objednávkou, a tak by mohlo dôjsť k oneskoreniu s odoslaním tovaru.

  4.6. V prípade, keď platíte bezhotovostným spôsobom, sa kúpna cena považuje za zaplatenú vo chvíli, keď je príslušná suma pripísaná na náš účet. Tovar vám odošleme bezodkladne potom, ak si to samozrejme nedohovoríme inak.

4.7. Pre každú platbu vám vystavíme faktúru (daňový doklad), ktorý bude vždy spĺňať požiadavky právnych predpisov a bude vám zaslaný na e-mail uvedený v Objednávke.

4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 1. Doručenie tovaru

  V tomto článku podmienok nájdete, kedy a ako vám bude tovar doručený.

5.1. Spôsoby doručenia tovaru nájdete tu na našich webových stránkach.

5.2. Môže sa stať, že nebudeme mať tovar skladom a ani nebude môcť byť dodané do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vyhradzujeme si preto v takom prípade právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3. Tovar ste povinní prevziať. Pokiaľ ho neprevezmete, budeme to považovať za odstúpenie od kúpnej zmluvy. V takomto prípade po vás máme právo vyžadovať náhradu takto vzniknutých nákladov spojených s vrátením neprevzatého tovaru a zašleme vám informácie o presnej sume. Náklady sú paušálne stanovené sumou vo výške 200 Sk. Sme tiež oprávnení vás v prípade neprevzatia tovaru zaradiť na zoznam nespoľahlivých kupujúcich a v prípade ďalšieho nákupu budete povinní zaplatiť vopred bezhotovostne na náš účet.

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu prosím skontrolujte neporušenosť obalov tovaru. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní ideálne ihneď riešte s dopravcom a prípadné nedostatky s ním spíšte do odovzdávacieho protokolu. Nezabudnite, že takto poškodený tovar nemusíte od dopravcu prevziať. Dajte tiež nám vedieť o poškodení a zároveň ho, prosíme, zdokumentujte.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Ak ako spotrebitelia uzatvárate zmluvu na internete, máte právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. V niektorých prípadoch sa ale podmienky môžu líšiť, preto vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali tiež nasledujúci článok.

6.1. Ako spotrebiteľ, teda človek, ktorý uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej alebo obdobné činnosti, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku (zvolanie z jedného brehu na druhý sa bohužiaľ nepočíta) do 14 dní od prevzatia tovaru. Tento článok podmienok sa vzťahuje iba na spotrebiteľa.

6.2. Vezmite ale na vedomie, že nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade:

a) kedy bol tovar upravené podľa vášho želania alebo pre vašu osobu. Je to napríklad vtedy, keď tovar vyrobíme podľa vašich požiadaviek alebo ho inak upravíme podľa vášho želania;

b) ak ide o tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

c) ak ide o tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť, napríklad u kozmetiky;

d) prípadne ak tovar podlieha skaze.

6.3. Ak by ste sa rozhodli odstúpiť od kúpnej zmluvy a bolo by to možné, prosíme, využite formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok.

6.4. Do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vám vrátime kúpnu cenu za tovar a náklady na dodanie tovaru rovnakým spôsobom, ako sme ich od vás prijali, prípadne na číslo účtu, ktoré nám oznámite. Zároveň nám ale musíte najneskôr v rovnakej lehote poslať alebo odovzdať zakúpený tovar. To musí byť vrátený kompletný, najlepšie v pôvodnom obale (to ale nie je povinné), nie je viac než bežne opotrebované alebo poškodené vzhľadom na to, že ste sa s tovarom museli zoznámiť. My v uvedenej lehote posúdime, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nespôsobili iným ako nutným nakladaním zníženie hodnoty tohto tovaru. Pokiaľ je tovar v stave, kedy nie je možné ho predať ďalším zákazníkom, pretože je poničené alebo neprimerane opotrebované, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemáte. Náklady na vrátenie tovaru späť k nám nesiete vy.

6.5. Náklady na dodanie Tovar vám vrátime iba tie najnižšie, ktoré ponúkame.

6.6. Nie sme ale povinní vrátiť vám kúpnu cenu do tej doby, než nám bude tovar doručený späť alebo ako preukážete, že bolo odoslané späť na našu adresu.

6.7. Ak sme vám spolu s tovarom zaslali aj nejaké bezplatné plnenie - darček, ste povinní v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť aj tento darček.

 1. Vrátenie tovaru do 30 dní

  Okrem práva spotrebiteľov odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, vám ponúkame ešte možnosť vrátiť tovar do 30 dní od prevzatia tovaru, a to pre spotrebiteľov, kedy vám v takom prípade vystavíme darčekový poukaz na kúpnu cenu. Za ten môžete nakúpiť tovar v hodnote kúpnej ceny na webových stránkach. V tejto časti podmienok nájdete, čo je potrebné splniť, aby ste toto právo mohli využiť.

7.1. Nasledujúci článok sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi. Máte právo vrátiť tovar do 30 dní od jeho prevzatia, my vám potom vystavíme darčekový poukaz v hodnote kúpnej ceny, ktorý môžete využiť pre ďalší nákup na našich webových stránkach.

7.2. V prípade, že budete darčekový poukaz využívať na uhradenie kúpnej ceny, ktorá je nižšia, než hodnota darčekového poukazu, nemáte nárok na vrátenie rozdielu v týchto sumách. V prípade, že budete darčekový poukaz využívať na uhradenie kúpnej ceny, ktorá je vyššia, než hodnota darčekového poukazu, ste povinní tento rozdiel doplatiť.

7.3. Právo na vrátenie tovaru do 30 dní nemáte, ak:

a) bol tovar upravené podľa vášho želania alebo pre vašu osobu. Je to potrebné vtedy, keď tovar vyrobíme podľa vašich požiadaviek alebo ho nejako upravíme podľa vášho želania;

b) ste vybrali tovar z obalu, v ktorom vám bol dodaný alebo je obal od tovar poškodený;

c) tovar je poškodený;

d) tovar nie je možné predať ďalšiemu zákazníkovi.

7.4. Posúdenie, či tovar splnilo podmienky pre vrátenie tovaru do 30 dní podľa tohto článku, vykonávame my, a to v lehote 14 dní od doby, kedy je nám tovar doručený späť. Dôvody zamietnutia vrátenie tovaru vám nemusíme nijako odôvodňovať a dokladať.

7.5. Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky použitia. Náklady na vrátenie tovaru nesiete vy.

7.6. Do 14 dní od doručenia tovaru späť k nám, vám vystavíme darčekový poukaz v hodnote kúpnej ceny tovaru, ak sú splnené podmienky pre vrátenie tovaru podľa tohto článku. Náklady na vrátenie tovaru späť k nám vám nevraciame.

7.7. Ak sme vám spolu s tovarom zaslali aj nejaké bezplatné plnenie - darček, ste povinní v prípade využitia práva na vrátenie tovaru podľa tohto článku vrátiť aj toto bezplatné plnenie.

 1. Reklamácia a záruka za akosť

  Snažíme sa vám dodať náš tovar v čo najkvalitnejšom stave. Niekedy sa však aj pri vynaložení všetkej starostlivosti môže stať, že tovar môže byť nejakým spôsobom chybné. Všetky podmienky reklamácie nájdete v tomto článku.
  Za čo odpovedáme?

8.1. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar, odpovedáme hlavne za to, že:

a) má dohodnuté vlastnosti, a chýba ak takéto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe našej reklamy (nabíjačka bude naozaj nabíjať);

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame (na grile je možné a bezpečné grilovať);

c) tovar prípadne zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe;

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov (napríklad v prípade teplomerov).

8.2. Ak ste spotrebiteľ, odpovedáme za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v24měsíční záručnej dobe, ak nie je uvedená iná doba. V prípade, že sa jedná o použitý tovar, potom zodpovedáme za vady v 12 mesačnej záručnej dobe.

8.3. Ak ste si kúpili tovar, ktorý bol zľavnené kvôli nejakej chybe, potom za takú vadu, pre ktorú bolo zľavnený, nezodpovedáme. Za ostatné vady na takomto tovare už ale odpovedáme.

Ako uplatniť práva z chybného plnenia?

8.4. Reklamáciu, prosíme, uplatnite na náš kontaktný e-mail alebo ju zašlite na našu adresu. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u nás ako predávajúceho.

8.5. Formulár alebo sprievodný list k vami uplatňovanej reklamácii musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) vaše kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie;

b) preukázanie nákupu Tovar (najlepšie priložením dokladu o kúpe).

8.6. Tovar, ktorý má podľa vás nejakú vadu, zašlite spolu s reklamačným formulárom na našu adresu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musia byť čisté, suché a kompletné. V opačnom prípade nie sme povinní sa reklamáciou zaoberať a tovar vám zašleme späť na vaše náklady.

8.7. Ak ste spotrebiteľ, pri uplatnení reklamácie obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty písomné potvrdenie - reklamačný protokol, slúžiace ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. V reklamačnom protokole vám napíšeme informácie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.

chyby Tovar

8.8. V prípade, že ste spotrebiteľ a vada sa prejaví v priebehu šiestich dvanástich (zmena platná od 1.7.2021) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Inak ste oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.9. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť, ak ste spotrebiteľ. Zárukou za akosť sa vám zaväzujeme, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.10. Ak ste nám vytkli vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôžete chybný tovar užívať.

8.11. Záruka a nárok zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na:

a) opotrebenie tovaru jeho obvyklým užívaním, napr. ošúpaná slúchadlá;

b) použitý tovar, keď vada odpovedá miere opotrebenia;

c) vady, o ktorých ste vedeli, alebo ktoré ste sami spôsobili, napr. ak vám spadla žiarovka na zem a rozbila sa.

Ako reklamovať Tovar?

8.12. V záručnej dobe môžete uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

a) odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

b) bezplatné odstránenie vady opravou;

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

d) vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.13. Podstatné porušenie kúpnej zmluvy je také, kedy o porušení jedna strana vedela už pri uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo musela vedieť, že by druhá strana takú zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

8.14. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či je to vada odstrániteľná či neodstrániteľná), máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.15. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu, alebo štvrtá pre odlišné závady), alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), máte právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

8.16. Pri uplatnení reklamácie ste povinný nám povedať, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, žiadali ak ste opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolíte si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, máte práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.17. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

8.18. Ak preukážeme, že ste pred prevzatím o chybe tovaru vedeli alebo ju sami spôsobili, nie sme povinní vášmu nároku vyhovieť.

8.19. Za vadu plnenia sa nepovažuje prekážka spôsobená vyššou mocou.

Ako bude reklamácia vybavená?

8.20. Ak ste spotrebiteľ, potom ihneď, prípadne najneskôr do troch pracovných dní v zložitejších prípadoch, rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia vám v tejto lehote oznámime.

8.21. Samotnú reklamáciu potom v prípade, že ste spotrebitelia, vybavíme bez zbytočného odkladu. Bude to najdlhšie do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s vami nedohodneme písomne ​​na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

8.22. Ak ste podnikateľ, potom rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie, čo najskôr. V primeranej lehote vašu reklamáciu posúdime a pošleme vám písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy ao dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

8.23. Ak ste spotrebitelia, potom máte právo na zaplatenie nákladov, ktoré vám vznikli kvôli reklamáciu, tieto náklady vám zaplatíme vždy tie najnižšie možné. O preplatenie týchto nákladov musíte požiadať čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia, inak vám nemusia byť priznané. Ak ste podnikatelia, toto právo nemáte.

9. Mimosúdne riešenie sporov

9.1. Ak ste spotrebiteľ, podľa zákona o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. K tomu sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz). Riešenie sa začne len na váš návrh, a to v prípade, keby sa nepodarilo vyriešiť spor priamo s nami. My do takého návrhu nijako nevstupujeme. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás uplatnili svoje právo prvýkrát. Začať mimosúdne riešenie sporu je možné aj online prostredníctvom platformy ODR dostupné tu: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Záverečné ustanovenia

10.1. Podmienky sú v českom jazyku. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sme si dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. K podnikania sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia, živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podliehame tiež dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, čo sa týka dodržiavania zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.3. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do našich webových stránok, alebo keď ich užijete inak, než za akým účelom boli vytvorené.

10.4. Všetky práva k webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí nám ako predávajúcemu. Nesmiete nič kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo jeho časť bez nášho súhlasu. Veríme ale, že nič také ani robiť nechcete.

10.5. Nie sme ako predávajúci vo vzťahu k vám viazaní žiadnymi kódexy správania. Ale správame sa vždy milo, nebojte.

10.6. Ak zasiahne vyššia moc, nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť.

10.7. Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať, ich aktuálne znenie nájdete vždy na našich webových stránkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

10.8. Prílohou podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

10.9. Kedykoľvek nás v prípade otázok k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na náš kontaktný e-mail.

V Tarnowskich górach dňa 16.06.2021